Nyårscatering

Tack för att du beställde din Nyårscatering år 2016!

Vi återkommer med en nyhet till nyårscateringen 2017!

info@fingerkroken.se Tfn. 0491-120 80